Voedselbank Voedselbank
Actie voor de voedselbank
Vanuit de PKN is er een verzoek gekomen of kerken hun deuren willen openzetten om inleverpunt te worden van houdbare producten voor de voedselbank. Voedselbank Nederland kamp steeds meer met het probleem dat er te weinig producten binnen komen en dat het aantal afnemers flink stijgt.

 
lees meer »
 
Afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers Afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers
 
lees meer »
 
Ondertekening op 31 december Ondertekening op 31 december
In de St. Lambertuskerk te Buren vond op Zaterdag 31 december 2022 de ondertekening plaats van de nieuwe Kerkelijke Gemeente: P.G. te Lingestreek.
Om 10:40 uur werd door de notaris de laatste handtekening gezet, vooraf gegaan door afgevaardigden van de gemeentes Asch en Erichem, Buren, Kerk en Kapel- Avezaath en als laatst Zoelen.
Met het zingen van enkele psalmen en een dankwoord aan God, sloot ds. Everdien Hagen de plechtigheid af.


 
lees meer »
 
Tijdpad fusie Tijdpad fusie
Tijdpad van de fusie:
  • Definitieve besluit BMCV en CCBB (15 september)
  • Voorbereiden horen van de gemeente en diverse zaken regelen rondom diensten en colleges. (presentatie maken voor de gemeenteleden, een centraal deel met alle afspraken en een  lokaal gedeelte wat als thema heeft "wat betekent de fusie nu voor onze gemeente"
  • Voor half oktober een gemeenteavond in alle gemeenten om de gemeente te horen..
  • Definitieve besluitvorming kerkenraden om te fuseren.
  • Begin november voorgenomen besluit  publiceren in een landelijk dagblad. Dan volgt een termijn van 30 dagen waarin de akten nog niet gepasseerd kunnen  bij de notaris
December tekenen van de akten bij de notaris
 
Overgangsregeling Overgangsregeling
Geachte gemeente leden van Asch & Erichem, Buren, Kerk & Kapel Avezaath en Zoelen,

De stukken zijn ingediend bij het Breed Moderamen van de Classicale vergadering (BMCV).  
Dus de Overgangsregeling en het Besluit tot samengaan in de Protestantse gemeente te Lingestreek.
Deze documenten zij in te zien bij de plaatselijke scriba’s.

Het moderamen vergaderd 14 augustus en het BMCV op 25 augustus..

Wat is het tijdspad en hoe nu verder om dit mogelijk te maken.
  • Als alles goed gaat, is er 25 augustus toestemming van het BMCV
  • Dan moeten de gemeenteavonden voorbereid worden om de gemeente te horen over de stukken en de voorgenomen fusie. De kerkenraden nemen voorafgaande een voorgenomen besluit tot fusie op basis van de definitieve stukken en het besluit van de classis.
  • Het horen van de gemeente moet bij voorkeur voor 15 oktober afgerond zijn.
  • Dan kan er een publicatie volgen in een dagblad. Hierop in een termijn van een maand voor reactie van derden van toepassing.
  • Parallel hieraan kan de notaris de stukken opstellen en na het verstrijken van de maand kunnen de akten gepasseerd worden bij de notaris.
De voorzitters van ieder CvK en Diaconie moeten nog wel veel inhoudelijke zaken afstemmen de komende maanden.  

Groet, Roelof van de Broek (projectleider fusie) en Peter van Leenen