Terugblik 2023 Terugblik 2023
Terugkijkend naar 2023 kunnen we concluderen dat het afgelopen jaar het jaar is geweest van de grote verandering. Na de eenwording is de nieuwe kerkenraad met nieuw elan begonnen aan het werk voor en met de nieuwe organisatie. Er is veel werk verzet en tot op heden kunnen we zeggen dat, ondanks dat we tegen behoorlijk wat onverwachte zaken aangelopen zijn, we veel werk verzet hebben. Voor komend jaar zijn we ook al weer volop plannen aan het maken. De diensten die we doen zullen we meer en meer gaan samenvoegen zodat er maximaal 2 diensten per zondag gehouden worden in de gemeente. Het streven is om dat in 2025 te gaan invoeren. Uiteraard zullen we waar mogelijk kijken naar de tradities rondom de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat zijn diensten die vaak veel emotie oproepen en om die reden toch nog in de eigen kerk gehouden kunnen/moeten worden.
Als kerkenraad komen we maandelijks bij elkaar, zeker zolang er nog veel zaken te regelen zijn.
Even een (korte) opsomming van de zaken die gedaan zijn en/of nog lopen;
 
  • De plaatselijke rekeningen zijn voor het grootste deel al opgeheven en omgezet naar de nieuwe gemeente. De rekeningen die nog niet opgeheven kunnen worden zullen in het komend jaar opgeheven worden.
  • De gronden, in eigendom van de kerkrentmeesters of diaconie zijn allemaal ondergebracht bij het KKG.
  • Het streven van de kerkenraad is om in iedere kerk een geluidsinstallatie te hebben zodat degene die niet in de gelegenheid is om naar de kerk te gaan thuis kan luisteren en meekijken.
  • De beroepingscommissie is ingesteld en zij zijn keihard aan het werken om zo snel als mogelijk een geschikte kandidaat te vinden.
  • Scarlett Lerrick is als jeugdwerker toegevoegd aan de organisatie. Zij heeft inmiddels al een onuitwisbare indruk achter gelaten en is erg druk bezig om diensten en activiteiten voor te bereiden.
  • De ambulant predikanten zijn tot 1 juli 2024 in dienst.
  • De begraafplaatsen worden geïnventariseerd.
  • Het omzetten van alle overeenkomsten met betrekking tot Elektra, gas, water, internet enz . Enz.
  • De website wordt regelmatig bijgewerkt, wilt u iets delen dan kunt u dit sturen aan redactie@pglingestreek.nl  Henk Brouwer zorgt er dan voor dat het op de website gezet wordt.
En dan ben ik zeker nog heel veel dingen vergeten te noemen.
Zoals u zult opmerken wordt er erg veel werk verzet, zichtbaar en onzichtbaar. Wat hebben we toch een fantastische club mensen die onbaatzuchtig bezig zijn om met elkaar gemeente te zijn. Als voorzitter van de kerkenraad kan ik alleen maar trots zijn dat iedereen zich met hart en ziel inzet om de nieuwe gemeente vorm te geven. Dat is de inzet geweest van ons als begeleiders naar de eenwording  om ook op de lange termijn er als kerkgemeenschap te kunnen zijn voor elkaar. Natuurlijk begrijpen wij ook dat men moet wennen aan een groter geheel en dat sommigen het proces te snel vinden gaan. Weet dat we open staan voor opmerkingen om elkaar beter te kunnen begrijpen. Laat het weten als dingen onduidelijk zijn of dat u denkt, “dat wordt vergeten” of “ hoe kunnen ze dat nou doen?”  Ook wij moeten wennen aan het proces en staan open voor op- en aanmerkingen!!
Naast dat er veel vrijwilligers werk verrichten in de gemeente mogen we natuurlijk onze predikanten, kerkelijk werker en onze jeugdwerker niet vergeten, zeker gezien de lastige periode waar Sandra met haar gezin in zit doet zij toch nog werk voor de gemeente. De rest van de professionals ondersteunen en vervangen haar zo goed als mogelijk.
Zoals we allemaal weten is er naast dat er veel mooie dingen gebeuren in de gemeente ook veel verdriet. Hiervoor zijn we met regelmaat in overleg om te bekijken wat er in de huidige omstandigheden gedaan kan worden voor de gemeente en de persoonlijke aandacht.  Allereerst is dat een taak voor de kernraad, zij houden zich hier mee bezig en bewaken de gang van zaken hierin.  We proberen met de bestaande bezetting zoveel mogelijk aan iedereen de aandacht te geven die men verdient. Mocht u iemand weten die ondanks alle inspanningen van ons toch nog aandacht nodig heeft laat het ons dan weten, we gaan dan kijken of we hier z.s.m. opvolging aan kunnen geven.
Verder wordt er nagedacht om een aantal zaken te gaan integreren, u kunt daarbij denken aan het samenvoegen van de kerkbladen. Als het mogelijk is zullen we deze gaan samenvoegen tot een blad zodat iedereen op de hoogte is van alle wetenswaardigheden in en rond de gemeente. Hoe we dat moeten gaan doen hebben we op dit moment  nog niet duidelijk, er zijn ook op dit vlak behoorlijk veel verschillen, In Zoelen wordt het maandblad huis aan huis bezorgd, Buren doet dit veelal per mail en in Kerk en Kapel Avezaath is het ook weer anders geregeld. Asch en Erichem hebben helemaal geen maandblad o.i.d..
Dan als laatste, en dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken; ondanks alle inspanningen om nieuwe mensen te vinden die een taak willen doen voor de gemeente blijft het lastig om deze nieuwe mensen te vinden. Eind 2024 neemt ongeveer de helft van de kerkenraadsleden afscheid. Dit is bewust zo geregeld om niet eind 2026 met een compleet opstappende kerkenraad te zitten. De bedoeling is om gedurende de periode 2025/2026 de nieuwe kerkenraadsleden goed in te werken zodat het kerkenwerk gewoon door kan gaan. Het is ook in uw eigen belang om hiervoor open te staan en een taak op u te nemen. Dit hoeft niet altijd meteen als “volwaardig” kerkenraadslid. U kunt er ook voor kiezen om achter de schermen werk op te pakken en zo voorbereidt te worden als kerkenraadslid. Denkt u dat u iets voor de gemeente kunt/wilt betekenen neem dan contact op met iemand van de kerkenraad of de kernraad. Samen kunnen we dan bekijken welke taak u op zich kunt nemen.

Namens de kerkenraad: Johan van Zetten.
 
terug