Kerkenraad Kerkenraad
De taak van de kerkenraad is het besturen van de PG te Lingestreek volgens de daarvoor gestelde regels. In de kerkenraad zitten afgevaardigden van alle kernen. Zie voor invulling hiervan de Plaatselijke Regeling.
Waar sterven we naar?
-De kerkenraad van de PG te Lingetreek zal de komende 5 jaar extra aandacht  besteden aan de opbouw van een zorgvuldig bestuur met kernen in de plaatsen.
-De kerkenraad moet een vorm van bestuur ontwikkelen die recht doet aan de noden en verlangens van de kernen van de PG te Lingetreek en aan het geheel met een gezonde financiële onderbouwing.
 
Johan van Zetten               Voorzitter Kerkenraad/ouderling  voorzitter@pglingestreek.nl
06 23806135
Koos Karsijns                     plaatsvervangend voorzitter/ouderling/Assessor
Marco Schelling                 Scriba
Dorien Rots                        Scriba/ouderling/secetaris  scriba@pglingestreek.nl 
Peter van Leenen              Voorzitter Kerkrentmeester
Willem Lassche                 Ouderling Kerkrentmeester
Matthijs Heuff                    Ouderling Kerkrentmeester
Bep van Mourik                 Voorzitter Diaconie/Diaken voorzittercvd@pglingestreek.nl
Joke Vink                           Diaconie
Riet van Buren                   Ouderling
John Kirpestein                  Ouderenpastoraad/Ouderling
Elly de Jongh                     Diaconie
Anja de Man                      Ouderling Kerkrentmeester
Sjaak Vink                          Diaconie/secretaris/penningmeester secretariscvd@pglingestreek.nl
Bert Heideveld                   Diaconie/secretaris/penningmeester/
                                           vertegenwoordiger naar de Classis  penningmeestercvd@pglingestreek.nl

Post adres: Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren
KvK-nummer 88982963

 
terug