Diaconie Diaconie
De diaconie zet zich in om mensen te helpen die in situaties terecht zijn gekomen waardoor ze het zonder hulp van buiten af niet meer kunnen redden. Tevens ondersteunt de diaconie diverse projecten in binnen- en buitenland. Daarbij gaat de voorkeur uit naar doelen die gedragen worden door personen uit de PG te Lingestreek. De middelen hiervoor worden ontvangen uit collecten, die de diakenen onder de aandacht brengen van de gemeente, in de kerkdienst en in de Kerk Roept. De diaconie bezit land en ontvangt inkomsten uit pacht.

Het collecterooster is gezamenlijk opgesteld en acties als de Actie Schoenendoos en Dorcas worden gezamenlijk georganiseerd en in elke kern afzonderlijk uitgevoerd. De doelen zijn zowel per kern, landelijk als wereldwijd en de diaconie streeft er naar daarin evenwicht te vinden. De bestaande praktijk wordt voortgezet en er wordt naar gestreefd op projectbasis ook jongere mensen warm te laten lopen voor diaconale presentie.

Bep van Mourik         Voorzitter Diaconie/Diaken  voorzittercvd@pglingestreek.nl

Sjaak Vink                  Secretaris                             secretariscvd@pglingestreek.nl 
Bert Heideveld           Penningmeester                  penningmeestercvd@pglingestreek.nl
Joke Vink

Elly de Jong


NL63ABNA0124231594 tnv DIACONIE PG LINGESTREEK. 
Post adres: Buitenhuizenpoort 1 4115 CA Buren 
KvK. nummer 89203720 
terug