Nieuws uit kerkelijk Avezaath Nieuws uit kerkelijk Avezaath
De Kerk Roept
Twee wekelijks blad met regionale kerkelijke informatie van o.a. Kerk- en Kapel Avezaath.

Nieuwsbrief In en Om Kerk en Kapel
Wordt meerdere keren per jaar huis aan huis in Avezaath verspreid. Het bevat informatie  ( Mei 2024) over kerkdiensten en bijeenkomsten in kerkelijk Avezaath.

Verhalenbundel ‘de Tijd van Toen’
                                                           
   

Het boekje is een bundeling van 16 gesprekken die Johan van Ooijen heeft gehouden met zeer oude inwoners van Kerk- en  Kapel Avezaath. Het is voor € 10 te bestellen bij Sonja van Arkel                   
                    
Kerkdiensten op zondag in Kapel- en Kerk Avezaath bezoeken
 
lees meer »
 
Kerststal Kapel Avezaath Kerststal Kapel Avezaath
 
Slotzondag Slotzondag
Slotzondag 25 juni
Op een stralende zondag ochtend kwamen we bij elkaar voor de slotzondag; om een periode af te sluiten en over te gaan naar zomerperiode. Een terugblik; wat is er het afgelopen jaar veel gebeurd; grote dingen maar ook kleine die van grote waarde zijn geweest. Het thema van de dienst was kwetsbaar en kostbaar; zo is het leven van mensen en zo is het leven van de gemeente van christus in onze tijd.

De dienst werd afgesloten met het lied 423

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!"

 
lees meer »
 
Verhuur van de Kerken Verhuur van de Kerken
Kapel Avezaath, Agatha Capel
De Agatha Capel is te huur voor exposities, concerten, bijeenkomsten, rouw- en trouwdiensten. Voor meer informatie klik hier of neem contact op met mevrouw J. Kat M: 06-30337361 E: jacqueline.m.kat.@gmail.com.

Kerk Avezaath, St. Lambertuskerk
De verhuur van de St. Lambertuskerk valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Oude Gelderse Kerken. Contactpersoon is de heer D. Grendel van de plaatselijke commissie T: 0344 681663 E: d.grendel@planet.nl 
Voor het Kerkelijk huwelijk geldt het tarief van onze predikant plus het huurtarief van de St. Lambertuskerk.

 
 
stilte stilte
Ruimte voor stilte in de Kapel

Moment van stilte
Ook dit seizoen willen we onze mooie oude Agatha Capel weer open zetten voor iedereen die een moment van stilte of rust zoekt. Loop gerust binnen. Je kunt een kaarsje branden, stil worden, bidden, troost vinden of nieuwe inspiratie opdoen. Zo samen stil zijn in de hartverwarmende sfeer van de kapel kan opzondag 17 September van 11:30 uur tot 12:30 uur. Meer informatie bij mevrouw Jacquline Kat  M: 06 30337361, E: jacqueline.m.kat@gmail.com

 
 
Avezaaths Allerlei Avezaaths Allerlei
Rommelmarkt in en rond de kerk
Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen er van 8:30 tot 10:00 uur, voor de markt die wordt gehouden in juni in en om de St. Lambertuskerk, weer spullen ingeleverd. Locatie: ‘t Notebosch, Dorpsstraat, Kerk Avezaath, tegenover de ingang van voetbalvereniging De Teisterbanders. 

 
 
In het zonnetje gezet In het zonnetje gezet
De kernraad van kerkelijk Avezaath
Op 12 februari is de kernraad voorgesteld in een feestelijke dienst in Kerk Avezaath. Alle werk in de kerk doen we samen of het nu op de voorgrond is of op de achtergrond. Ook het werk in de dorpen gaat door! De kernraad is geen bestuur, maar deze mensen willen wel verantwoordelijkheid dragen voor een deel van wat we doen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Zij werken samen met de mensen die hierboven al genoemd zijn.
Werkgroep kern kerkrentmeesters: Cor van der Netten van Stigt, Peter Timmerman en Kees van Baal (zorg voor de kerkgebouwen en financiën, samen met Anja de Man-van den Hoven)
Omzien naar elkaar: Greet Visser, Henny Keij en Jannie van Dee (samen met Riet van Buren en ds. E. Hagen). Ledenadministratie en verspreiding communicatie: Wilma Boudewijn.
Diaconie: Netty Karsijns en Hans Jurgens (geld voor goede doelen en materiële nood, samen met Bert Heideveld en Sjaak Vink).
Communicatie: Annie van Dijk, Sonja van Arkel en Henk Brouwer (Kerk Roept, Nieuwsbrief en website).
Kosters: Henk en Astrid Brouwer en Jacqueline Kat (gastheer en gastvrouwen in de kerk).
Zondagschool: Beppie van Eck en Sandra Schelling.

 
Afscheid Afscheid
Afscheid ambtsdragers
Op zondagmorgen 22 januari is afscheid genomen van de volgende ambtsdragers:
Greet Visser
Netty Karsijns
Cor van der Netten van Stigt
Hans Jurgens
Gep van Scheerdijk

 
lees meer »
 
Stille week en Pasen Stille week en Pasen
Dit filmpje is gemaakt door Sijmen en Ardo


Hemelvaart gemaakt door Sijmen Pinksteren ook weer een bijdrage van Sijmen