WELKOM

WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lingestreek.
We hopen dat je kunt vinden wat je zoekt. Op deze website vind je informatie over
de gezamenlijke activiteiten van de PG te Lingestreek en over wat er in de kernen gebeurt.
De PG te Lingestreek is kerk in Asch, Erichem, Buren, Kerk-en Kapel-Avezaath en Zoelen.
In al die kernen zijn al eeuwenlang christelijke gemeenschappen. We hopen die aanwezigheid
in woord en daad nog heel lang te kunnen voortzetten en trekken daarom samen op.
De PG te Lingestreek is nog jong, net als het nieuwe jaar. We hopen dit jaar te groeien
in saamhorigheid en in elke kern een levend teken van Gods nabijheid te mogen zijn.

Namens de kerkenraad,

ds Everdien Hagen

 
 
Solidariteitskas 2023 Solidariteitskas 2023
We zijn er voor elkaar!

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten,
een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar
zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats
van geloof hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of
aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij de  Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Van gemeenten voor gemeenten.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen
om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 15,-  per belijdend lid, waarvan een deel wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen.

Op weg naar nieuwe vitaliteit maar onvoldoende financiële middelen?
Er kan subsidie aangevraagd worden voor bijvoorbeeld:
  1. Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
  2. Stimulerende kerkelijke projecten
  3. Samenwerking tussen gemeenten
    Samen bereik je meer dan alleen.
  4. Gewoonweg gebrek aan geld
    Je gemeente heeft geld nodig voor de restauratie, verduurzaming of nieuwbouw van het multifunctioneel gebouw, de restauratie of nieuwbouw van het kerkorgel, of de betaling van de predikant.

Aanvragen worden beoordeeld door de commissie Steunverlening die bestaat uit vrijwilligers,  deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit. Maak uw bijdrage over op
NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.  De Kerkrentmeesters PG Lingestreek

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters


Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.
 
 
Jongerendienst Jongerendienst
Op 15 oktober is er weer een jongerendienst met als thema: Heb je nog wel tijd om te geloven? Er komt zoveel op jullie af in deze tijd, school, bijbaantje, vrienden, uitgaan, familie, social media. Heb je dan nog wel tijd over om te geloven? Wat heb je eigenlijk aan geloof? Op deze vragen gaat Scarlett jullie een antwoord geven in deze dienst. En natuurlijk is ook ons eigen bandje er weer bij met mooie nummers. We beginnen de dienst om 10:00 in de lambertuskerk in Buren. Na afloop kunnen we gezellig met elkaar kletsen en genieten van een broodje knakworst. We hopen jullie allemaal te zien!


Sandra, Elise, Jorrit, Scarlett en Jolanda
 
 
Zondag 3 september Zondag 3 september
Openluchtdienst in Betuws Wijndomein 3 september
Op zondag 3 september houdt de Protestantse Gemeente Lingestreek haar eerste Startzondag. Een bijzonder moment. Deze openluchtdienst begint om 10.00 uur. Het thema is: ‘Je hoort erbij! Doe je mee?’.
Het gospelkoor To Believe, onder leiding van Jaap Bron, verleent zijn medewerking.

Voorganger is ds. Everdien Hagen.
Er is oppas en kindernevendienst.Met dank aan Ardo Schelling


Klik hier onder verder voor een aantal foto's van de Dienst
 
lees meer ยป
 
lector lector
Oproep lector

In elke dienst worden er schriftlezingen gelezen; deze worden uitgezocht door de voorganger en zijn passend bij het thema van de dienst.
Deze lezingen worden door de lector verzorgd. Wij zijn op zoek naar mensen die mee zouden willen draaien in ons rooster als lector.

Houd je van lezen en voorlezen;
heb je geen angst om dit voor een groep te doen;
heb je een heldere stem;
en kan je dit rustig en duidelijk?  
meldt je dan aan bij Everdien Hagen  domineehagen@pglingestreek.nl
 
 
Vacature Predikant

Vacature Predikant
Gemeente van Christus,

Onze Protestantse Gemeente Lingestreek heeft toestemming gekregen het beroepingswerk in gang te zetten.
Graag gaat de beroepingscommissie met Gods hulp voor onze gemeente op zoek naar de geschikte predikant. De kerkorde schrijft voor dat ook gemeenteleden in de gelegenheid gesteld worden aan de beroepingscommissie namen van te beroepen predikanten/proponenten door te geven. Daarom willen wij u en jullie allen vragen van deze gelegenheid gebruik te maken.

We zoeken een bevlogen predikant die vanuit de Bijbel een boodschap mee kan geven, waarmee we de week in kunnen, iemand die vanuit zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus onze gemeente op een eigentijdse manier wil toerusten, verbinden en opbouwen. Met extra aandacht voor jeugd en jongeren, iemand die thuis is in hun belevingswereld. En die natuurlijk ten dienste wil staan van de hele gemeente PG Lingestreek. De volledige vacature staat op de website van PG Lingestreek.

Kent u/jij een dominee die aan dit profiel voldoet en beroepbaar is, dan zouden we het fijn vinden dat te horen voorzien van uw motivatie. Reacties mogen tot 15 September gestuurd worden naar de secretaris van de beroepingscommissie Hans Jurgens, beroepingscommissie@pglingestreek.nl

U kunt natuurlijk ook leden van de beroepingscommissie aanspreken.

Als beroepingscommissie vragen wij u en jullie om voor ons te bidden om door God geleid te worden in dit proces. Onze identiteit als gemeente ligt in Christus. Hij bouwt Zijn Kerk door ons heen. Wij weten ons daarin afhankelijk van God.

Op de vacature pagina treft u de advertentie aan voor een nieuwe Predikant voor onze Gemeente PG Lingestreek.
En een overzicht van de commisie leden van uit elke Kern. 
 
Gebedskring Gebedskring
Beste gemeenteleden,

De familie Schelling heeft onze steun en gebeden hard nodig. Hun zoon Sijmen is getroffen door een zeer ernstige ziekte. Sijmen is pas 13 jaar en gaat nu samen met zijn ouders Sandra en Marco en zijn broers Ardo en Jorrin een enorm moeilijke tijd tegemoet.

Daarom willen we in de protestantse gemeente Lingestreek voor hen gaan bidden. We starten komende week met 3 gebedskringen.
Een kring in Buren (voor Erichem, Asch en Buren) op maandagavond.
Een kring in Kerk-Avezaath (voor Kerk-en Kapel Avezaath) op dinsdagavond.
Een kring in Zoelen op woensdagavond.

Voor Kerk en Kapel Avezaath:

De gebedskring in Kerk-Avezaath is op dinsdagavond om 19.30 uur in het koor van de kerk. We willen een kwartier tot een half uur samenkomen om met elkaar te bidden voor Sijmen, Sandra, Marco, Ardo en Jorrin en stil te zijn voor God. 

Voel je welkom, 

Met vriendelijke groet,
Beppie van Eck
(contactpersoon voor de gebedskring Kerk en Kapel-Avezaath)

Voor Zoelen:

Wanneer de eerste en derde woensdag van de maand. Steeds om 19.30 uur in de consistorie. 
Contactpersonen: Ed en Tine Snijders

Een hartelijke groet van,
Ed & Tine

Voor Buren,  Asch en Erichem

Op maandagavond om 19:30 bij Corinne en John Kirpestein thuis. Ze wonen op Herenstraat 10 in Buren.

 
 
Bedankt Bedankt
DIACONIE


Lieve leden van de Stefanuskerk en andere kerken van de PG Lingestreek

Namens Sheltersuit wil ik jullie ontzettend bedanken voor de donaties die binnen zijn gekomen en voor het podium dat jullie Sheltersuit hebben geboden. Ik ben heel dankbaar voor de lieve reacties en voor de donaties waarmee wij weer een heel gezin warm kunnen houden deze winter! Wat fijn dat de diaconie de handen ineen heeft geslagen om zo veel mogelijk mensen te helpen! Ontzettend bedankt namens het hele team en wie weet tot een volgende keer

Liefs, Veerle van SheltersuitSlaapzakken

Nu de meesten van ons teruggekeerd zijn van hun vakanties, de caravans weer op stalling staan, de tenten weer zijn ingepakt, de slaapzakken weer opgerold, wordt het weer tijd aan de najaarsschoonmaak en -opruiming te denken. Was u toch al van plan om die oude slaapzakken na zoveel keer wassen te vervangen door andere, denk dan eens aan Sheltersuit. Zij ontvangen uw slaapzakken heel graag om daar winterkleding voor armen en daklozen van te vervaardigen. Voor inlevering kunt u contact opnemen met één der diakenen.
Giften zijn altijd welkom op rek.nr. NL82 RABO 0300 135 009 t.n.v. Sheltersuit.

Namens de diaconie,
Joke Vink