Nieuwe predikant Nieuwe predikant
Op woensdagavond 26 juni was er een gemeenteavond in Buren om kennis te maken met ds. Susanne van der Sluijs, die door de beroepingscommissie is voorgedragen als predikant voor de PG Lingestreek. Nadat de beroepingscommissie, het pastorale team en de kerkenraad hun bevindingen aan de gemeente vertelden, was het woord aan de te beroepen predikant om zich voor te stellen. Zowel de aanwezige gemeenteleden als de predikant konden elkaar daarna vragen stellen. Van die gelegenheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Daarna konden de stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen voor of tegen een beroep, buiten aanwezigheid van de eventuele nieuwe predikant. Er waren 72 stemgerechtigde gemeenteleden aanwezig, die unaniem voor deze predikant hebben gekozen.

De procedure gaat als volgt verder: gedurende 1 week kan er bezwaar worden aangetekend tegen de gevolgde procedure. Dan wordt de beroepingsbrief naar ds. Susanne van der Sluijs gebracht. Daarna heeft zij een beslissingstermijn van drie weken.

(Als de predikant het beroep heeft aangenomen, moet er een datum van bevestiging worden overeengekomen. Deze datum wordt bepaald in overleg tussen predikant en de beroepende gemeente en de gemeente die de predikant nog dient. Tot slot vraagt de kerkenraad van de PG Lingestreek bij het breed moderamen van de classicale vergadering approbatie op het beroep.)


 
 
WELKOM

WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lingestreek.

Graag willen we op deze website nog even nagenieten van twee
bijzondere momenten vlak voor Pasen.
U kunt hier the Passion terugkijken, live uitgevoerd in Buren
door enthousiaste jongeren en oudere jongeren.

 
lees meer ยป
 
Vakantie periode Vakantie periode
Bestel op tijd uw collectebonen in deze vakantie periode.

Voor bestellen klik hier.

 
Haal en brengdienst Vrijthof Haal en brengdienst Vrijthof

Elke zondag is er een kerkelijke gemeente uit de omgeving die “dienst” doet bij woonzorgcentrum Vrijthof in Tiel. Aan de kernen van PG Lingestreek wordt gevraagd om tijdens de volgende zondagen te komen helpen bij de begeleiding van de kerkdienst.
3 maart 2024                 Zoelen
10 maart 2024               Erichem/Asch
29 maart 2024               Kerk- en Kapel-Avezaath  (Goede Vrijdag)
31 maart 2024               Buren (Pasen)
25 augustus 2024         Erichem/Asch (gewisseld met Zoelen)
1 september 2024        Zoelen            (gewisseld met Erchem/Asch)
13 oktober 2024            Kerk- en Kapel-Avezaath
20 oktober 2024            Buren

De kerkdiensten in Vrijthof zijn toegankelijk voor alle bewoners. De kerkelijke gemeentes zijn welkom om te komen helpen met 4 tot 7 personen. Vrijwilligers wordt gevraagd om om 9.45 uur aanwezig te zijn, voor het begeleiden van de bewoners naar de kerkdienst. De dienst start om 10.15 uur.


 
 
Gebedskring Gebedskring
PG Lingestreek heeft 3 gebedskringen

Elke gebedskring komt de eerste van de maand samen. Een plek om samen te danken, stil te zijn en zorgen te delen en voor God brengen.

In Buren op maandagavond 19.30 uur bij familie Kirpenstein.
In Kerk-Avezaath op dinsdagavond 19.15 in de kerk van Kerk-Avezaath.
In Zoelen op woensdagavond 19.30 uur in de kerk van Zoelen.


Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. U kunt ook zelf iets inbrengen: een stukje uit de krant, een lied, een tekst, een vraag voor gebed. Het krijgt allemaal de ruimte in stilte en in woorden.