WELKOM

WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lingestreek.

We zijn nu een jaar samen onderweg als  PG Lingestreek. We hebben
al veel met elkaar meegemaakt. Vrolijke en feestelijke momenten en ook tegenslagen en verlies. We leren elkaar kennen, steeds een beetje meer en dieper. We ontmoeten elkaar in de fouten die we maken en in het zoeken naar nieuwe wegen. We beseffen steeds meer dat we elkaar nodig hebben om het goede nieuws van de liefde van God nu en hier in de Betuwe te delen. We zijn blij dat Scarlett Lerrick er bij is gekomen. Zij is er voor kinderen en jongeren. Voor en met de nieuwe generatie worden we uitgedaagd om woorden, beeld, muziek en samenzijn te vinden om het grote wonder van Gods nabijheid te ervaren. Daar hebben we ieders inzet en gebed bij nodig. Hopelijk vind je wat je zoekt op deze website. Zo niet laat het ons weten! 

Namens de kerkenraad, ds. Everdien Hagen (06-57569564)

 
 
 
Mee rijden Mee rijden


Met de Kerk auto naar de Kerk!

Bij de PG Lingestreek streven we ernaar om wekelijks twee inspirerende kerkdiensten te organiseren in onze gemeente. We begrijpen echter dat dit betekent dat er niet elke week een dienst is in uw eigen kern. Daarom willen we graag uw input ontvangen om onze diensten zo goed mogelijk toegankelijk te maken.

Het idee is om samen te rijden, zodat ook gemeenteleden zonder eigen vervoer of zij die de afstand op de fiets te ver vinden, kunnen deelnemen aan de diensten.

Met behulp van deze poll nodigen we u uit om uw voorkeuren aan te geven. Door uw stem uit te brengen, kunt u ons helpen bij het plannen van vervoer om de kerkdiensten bij te wonen.

Uw mening is van onschatbare waarde voor ons, en we waarderen uw betrokkenheid bij de PG Lingestreek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeenschap toegankelijk is voor iedereen die wil deelnemen aan onze diensten.

 

 
Zoldermarkt Zoelen Zoldermarkt ZoelenNa de succesvolle markt van 26 januari is er op vrijdag 1 maart weer de volgende Zoldermarkt in de kerk in Zoelen. 
We hebben veel nieuwe spullen gekregen en uitgestald zodat er weer een mooi nieuw assortiment is. De boeken zijn weer gesorteerd, en de kleding is ook opnieuw aangevuld. Natuurlijk bakken we weer de vertrouwde wafels. 
Kom ook gezellig een kijkje nemen onder het genot van een kop koffie en een warme wafel.
 
 
Haal en brengdienst Vrijthof Haal en brengdienst Vrijthof

Elke zondag is er een kerkelijke gemeente uit de omgeving die “dienst” doet bij woonzorgcentrum Vrijthof in Tiel. Aan de kernen van PG Lingestreek wordt gevraagd om tijdens de volgende zondagen te komen helpen bij de begeleiding van de kerkdienst.
3 maart 2024                 Zoelen
10 maart 2024               Erichem/Asch
29 maart 2024               Kerk- en Kapel-Avezaath  (Goede Vrijdag)
31 maart 2024               Buren (Pasen)
25 augustus 2024         Erichem/Asch (gewisseld met Zoelen)
1 september 2024        Zoelen            (gewisseld met Erchem/Asch)
13 oktober 2024            Kerk- en Kapel-Avezaath
20 oktober 2024            Buren

De kerkdiensten in Vrijthof zijn toegankelijk voor alle bewoners. De kerkelijke gemeentes zijn welkom om te komen helpen met 4 tot 7 personen. Vrijwilligers wordt gevraagd om om 9.45 uur aanwezig te zijn, voor het begeleiden van de bewoners naar de kerkdienst. De dienst start om 10.15 uur.


 
 
Terugblik 2023 Terugblik 2023

Terugkijkend naar 2023 kunnen we concluderen dat het afgelopen jaar het jaar is geweest van de grote verandering. Na de eenwording is de nieuwe kerkenraad met nieuw elan begonnen aan het werk voor en met de nieuwe organisatie. Er is veel werk verzet en tot op heden kunnen we zeggen dat, ondanks dat we tegen behoorlijk wat onverwachte zaken aangelopen zijn, we veel werk verzet hebben. Voor komend jaar zijn we ook al weer volop plannen aan het maken. De diensten die we doen zullen we meer en meer gaan samenvoegen zodat er maximaal 2 diensten per zondag gehouden worden in de gemeente. Het streven is om dat in 2025 te gaan invoeren. Uiteraard zullen we waar mogelijk kijken naar de tradities rondom de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat zijn diensten die vaak veel emotie oproepen en om die reden toch nog in de eigen kerk gehouden kunnen/moeten worden.


 
lees meer ยป
 
Oproep Oproep
 
Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024


De kerkbalans actie loopt van zaterdag 13 jan tot 27 januari.
 
 
Vacature Predikant

Vacature Predikant
Gemeente van Christus,

Onze Protestantse Gemeente Lingestreek heeft toestemming gekregen het beroepingswerk in gang te zetten.
Graag gaat de beroepingscommissie met Gods hulp voor onze gemeente op zoek naar de geschikte predikant. De kerkorde schrijft voor dat ook gemeenteleden in de gelegenheid gesteld worden aan de beroepingscommissie namen van te beroepen predikanten/proponenten door te geven. Daarom willen wij u en jullie allen vragen van deze gelegenheid gebruik te maken.

We zoeken een bevlogen predikant die vanuit de Bijbel een boodschap mee kan geven, waarmee we de week in kunnen, iemand die vanuit zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus onze gemeente op een eigentijdse manier wil toerusten, verbinden en opbouwen. Met extra aandacht voor jeugd en jongeren, iemand die thuis is in hun belevingswereld. En die natuurlijk ten dienste wil staan van de hele gemeente PG Lingestreek. De volledige vacature staat op de website van PG Lingestreek.

Kent u/jij een dominee die aan dit profiel voldoet en beroepbaar is, dan zouden we het fijn vinden dat te horen voorzien van uw motivatie. Reacties mogen tot 15 September gestuurd worden naar de secretaris van de beroepingscommissie Hans Jurgens, beroepingscommissie@pglingestreek.nl

U kunt natuurlijk ook leden van de beroepingscommissie aanspreken.

Als beroepingscommissie vragen wij u en jullie om voor ons te bidden om door God geleid te worden in dit proces. Onze identiteit als gemeente ligt in Christus. Hij bouwt Zijn Kerk door ons heen. Wij weten ons daarin afhankelijk van God.

Op de vacature pagina treft u de advertentie aan voor een nieuwe Predikant voor onze Gemeente PG Lingestreek.
En een overzicht van de commisie leden van uit elke Kern. 
 
Gebedskring Gebedskring
Beste gemeenteleden,

De familie Schelling heeft onze steun en gebeden hard nodig. Hun zoon Sijmen is getroffen door een zeer ernstige ziekte. Sijmen is pas 13 jaar en gaat nu samen met zijn ouders Sandra en Marco en zijn broers Ardo en Jorrin een enorm moeilijke tijd tegemoet.

Daarom willen we in de protestantse gemeente Lingestreek voor hen gaan bidden. We starten komende week met 3 gebedskringen.
Een kring in Buren (voor Erichem, Asch en Buren) op maandagavond.
Een kring in Kerk-Avezaath (voor Kerk-en Kapel Avezaath) op dinsdagavond.
Een kring in Zoelen op woensdagavond.

Voor Kerk en Kapel Avezaath:

De gebedskring in Kerk-Avezaath is op dinsdagavond om 19.30 uur in het koor van de kerk. We willen een kwartier tot een half uur samenkomen om met elkaar te bidden voor Sijmen, Sandra, Marco, Ardo en Jorrin en stil te zijn voor God. 

Voel je welkom, 

Met vriendelijke groet,
Beppie van Eck
(contactpersoon voor de gebedskring Kerk en Kapel-Avezaath)

Voor Zoelen:

Wanneer de eerste en derde woensdag van de maand. Steeds om 19.30 uur in de consistorie. 
Contactpersonen: Ed en Tine Snijders

Een hartelijke groet van,
Ed & Tine

Voor Buren,  Asch en Erichem

Op maandagavond om 19:30 bij Corinne en John Kirpestein thuis. Ze wonen op Herenstraat 10 in Buren.