Haal en brengdienst Vrijthof Haal en brengdienst Vrijthof

Elke zondag is er een kerkelijke gemeente uit de omgeving die “dienst” doet bij woonzorgcentrum Vrijthof in Tiel. Aan de kernen van PG Lingestreek wordt gevraagd om tijdens de volgende zondagen te komen helpen bij de begeleiding van de kerkdienst.
3 maart 2024                 Zoelen
10 maart 2024               Erichem/Asch
29 maart 2024               Kerk- en Kapel-Avezaath  (Goede Vrijdag)
31 maart 2024               Buren (Pasen)
25 augustus 2024         Erichem/Asch (gewisseld met Zoelen)
1 september 2024        Zoelen            (gewisseld met Erchem/Asch)
13 oktober 2024            Kerk- en Kapel-Avezaath
20 oktober 2024            Buren

De kerkdiensten in Vrijthof zijn toegankelijk voor alle bewoners. De kerkelijke gemeentes zijn welkom om te komen helpen met 4 tot 7 personen. Vrijwilligers wordt gevraagd om om 9.45 uur aanwezig te zijn, voor het begeleiden van de bewoners naar de kerkdienst. De dienst start om 10.15 uur.


 
terug