Vrijthof Vrijthof
Haal en brengdienst Vrijthof; wie wil er meegaan?
Wij worden als gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath dit jaar op 19 maart  en 10 september verwacht in het Vrijthof voor de begeleiding van bewoners naar de kerkdienst.
Sinds de corona-tijd merken ze dat er minder bewoners de kerkdiensten willen/kunnen bezoeken. Dat maakt dat ze vragen om met minder vrijwilligers dan voorheen te komen, circa 5 tot 7 mensen, inclusief de ouderling van dienst, is voldoende.
Vanwege dit kleine aantal wordt er per zondag maar een gemeente ingeroosterd. Dat betekent dat gemeentes minder vaak dienst hoeven te doen. 
Onze groep vrijwilligers is echter ook kleiner geworden dus de vraag is of er mensen zijn die mee zouden willen gaan? Meldt je aan: Annie van Dijk 615077

Voor de  komende periode zijn er de volgende afspraken:
  • De diensten beginnen om 10.15 uur.
  • De vrijwilligers worden om 09.45 uur verwacht om na een korte instructie met een vaste afdelingsvrijwilliger de bewoners te begeleiden naar de kerkzaal.
  • Per gemeente graag 5 - 7 personen, inclusief de ouderling van dienst.
terug