WELKOM

WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lingestreek.
We hopen dat je kunt vinden wat je zoekt. Op deze website vind je informatie over
de gezamenlijke activiteiten van de PG te Lingestreek en over wat er in de kernen gebeurt.
De PG te Lingestreek is kerk in Asch, Erichem, Buren, Kerk-en Kapel-Avezaath en Zoelen.
In al die kernen zijn al eeuwenlang christelijke gemeenschappen. We hopen die aanwezigheid
in woord en daad nog heel lang te kunnen voortzetten en trekken daarom samen op.
De PG te Lingestreek is nog jong, net als het nieuwe jaar. We hopen dit jaar te groeien
in saamhorigheid en in elke kern een levend teken van Gods nabijheid te mogen zijn.

Namens de kerkenraad,

ds Everdien Hagen 

           


Meer foto's komen later.................In de St. Lambertuskerk te Buren vond op Zaterdag 31 december 2022 de ondertekening plaats van de nieuwe Kerkelijke Gemeente: P.G. te Lingestreek.
Om 10:40 uur werd door de notaris de laatste handtekening gezet, vooraf gegaan door afgevaardigden van de gemeentes Asch en Erichem, Buren, Kerk en Kapel- Avezaath en als laatst Zoelen.
Met het zingen van enkele psalmen en een dankwoord aan God, sloot ds. Everdien Hagen de plechtigheid af.