Pinksteren Pinksteren
 
lees meer »
 
WELKOM

WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lingestreek.

Graag willen we op deze website nog even nagenieten van twee
bijzondere momenten vlak voor Pasen.
U kunt hier the Passion terugkijken, live uitgevoerd in Buren
door enthousiaste jongeren en oudere jongeren.

 
lees meer »
 
Kleien Kleien
Op woensdagmiddag 15 mei wordt er een workshop kleien aangeboden door kunstenares Lia Krol.
De workshop is voor kinderen vanaf de basisschoolleeftijd, tieners en jongeren zijn ook welkom en kom gerust met een vriend of vriendin.
De workshop duurt 5 kwartier. Tijd van aanvang zal in overleg met de deelnemers worden afgestemd.
Ervaring is niet nodig, we gaan met enthousiasme aan de slag.

De workshop wordt gehouden in haar atelierruimte in Erichem of - als het mooi weer is -  buiten in de prachtige tuin.

De kosten zijn 5 euro p.p. voor de materialen. 
Opgave is nodig en kan via de app of e-mail naar jongerenwerker Scarlett: 06 54945600 of e-mail: scarlett@pglingestreek.nl

Tijdens de Pinsterviering zondag 19 mei geeft Ria Kornett een workshop jambai en percussie voor de kinderen en de jeugd.
Zij gaan het lied Baba Yetu (het Onze Vader in het Swahili) mee leren spelen.

Opgave is niet noodzakelijk maar wel fijn zodat we ongeveer weten hoeveel kinderen/tieners er mee zullen doen.
Stuur een app of e-mail naar Scarlett

De Pinksterviering wordt gehouden in de kerk in Erichem. Aanvang 10.00 uur. 
 
Mee rijden Mee rijden


Met de Kerk auto naar de Kerk!

Bij de PG Lingestreek streven we ernaar om wekelijks twee inspirerende kerkdiensten te organiseren in onze gemeente. We begrijpen echter dat dit betekent dat er niet elke week een dienst is in uw eigen kern. Daarom willen we graag uw input ontvangen om onze diensten zo goed mogelijk toegankelijk te maken.

Het idee is om samen te rijden, zodat ook gemeenteleden zonder eigen vervoer of zij die de afstand op de fiets te ver vinden, kunnen deelnemen aan de diensten.

Met behulp van deze poll nodigen we u uit om uw voorkeuren aan te geven. Door uw stem uit te brengen, kunt u ons helpen bij het plannen van vervoer om de kerkdiensten bij te wonen.

Uw mening is van onschatbare waarde voor ons, en we waarderen uw betrokkenheid bij de PG Lingestreek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeenschap toegankelijk is voor iedereen die wil deelnemen aan onze diensten.

 

 
Haal en brengdienst Vrijthof Haal en brengdienst Vrijthof

Elke zondag is er een kerkelijke gemeente uit de omgeving die “dienst” doet bij woonzorgcentrum Vrijthof in Tiel. Aan de kernen van PG Lingestreek wordt gevraagd om tijdens de volgende zondagen te komen helpen bij de begeleiding van de kerkdienst.
3 maart 2024                 Zoelen
10 maart 2024               Erichem/Asch
29 maart 2024               Kerk- en Kapel-Avezaath  (Goede Vrijdag)
31 maart 2024               Buren (Pasen)
25 augustus 2024         Erichem/Asch (gewisseld met Zoelen)
1 september 2024        Zoelen            (gewisseld met Erchem/Asch)
13 oktober 2024            Kerk- en Kapel-Avezaath
20 oktober 2024            Buren

De kerkdiensten in Vrijthof zijn toegankelijk voor alle bewoners. De kerkelijke gemeentes zijn welkom om te komen helpen met 4 tot 7 personen. Vrijwilligers wordt gevraagd om om 9.45 uur aanwezig te zijn, voor het begeleiden van de bewoners naar de kerkdienst. De dienst start om 10.15 uur.


 
 
Terugblik 2023 Terugblik 2023

Terugkijkend naar 2023 kunnen we concluderen dat het afgelopen jaar het jaar is geweest van de grote verandering. Na de eenwording is de nieuwe kerkenraad met nieuw elan begonnen aan het werk voor en met de nieuwe organisatie. Er is veel werk verzet en tot op heden kunnen we zeggen dat, ondanks dat we tegen behoorlijk wat onverwachte zaken aangelopen zijn, we veel werk verzet hebben. Voor komend jaar zijn we ook al weer volop plannen aan het maken. De diensten die we doen zullen we meer en meer gaan samenvoegen zodat er maximaal 2 diensten per zondag gehouden worden in de gemeente. Het streven is om dat in 2025 te gaan invoeren. Uiteraard zullen we waar mogelijk kijken naar de tradities rondom de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat zijn diensten die vaak veel emotie oproepen en om die reden toch nog in de eigen kerk gehouden kunnen/moeten worden.


 
lees meer »
 
Vacature Predikant

Vacature Predikant
Gemeente van Christus,

Onze Protestantse Gemeente Lingestreek heeft toestemming gekregen het beroepingswerk in gang te zetten.
Graag gaat de beroepingscommissie met Gods hulp voor onze gemeente op zoek naar de geschikte predikant. De kerkorde schrijft voor dat ook gemeenteleden in de gelegenheid gesteld worden aan de beroepingscommissie namen van te beroepen predikanten/proponenten door te geven. Daarom willen wij u en jullie allen vragen van deze gelegenheid gebruik te maken.

We zoeken een bevlogen predikant die vanuit de Bijbel een boodschap mee kan geven, waarmee we de week in kunnen, iemand die vanuit zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus onze gemeente op een eigentijdse manier wil toerusten, verbinden en opbouwen. Met extra aandacht voor jeugd en jongeren, iemand die thuis is in hun belevingswereld. En die natuurlijk ten dienste wil staan van de hele gemeente PG Lingestreek. De volledige vacature staat op de website van PG Lingestreek.

Kent u/jij een dominee die aan dit profiel voldoet en beroepbaar is, dan zouden we het fijn vinden dat te horen voorzien van uw motivatie. Reacties mogen gestuurd worden naar de secretaris van de beroepingscommissie Hans Jurgens, beroepingscommissie@pglingestreek.nl

U kunt natuurlijk ook leden van de beroepingscommissie aanspreken.

Als beroepingscommissie vragen wij u en jullie om voor ons te bidden om door God geleid te worden in dit proces. Onze identiteit als gemeente ligt in Christus. Hij bouwt Zijn Kerk door ons heen. Wij weten ons daarin afhankelijk van God.

Op de vacature pagina treft u de advertentie aan voor een nieuwe Predikant voor onze Gemeente PG Lingestreek.
En een overzicht van de commisie leden van uit elke Kern. 
 
Gebedskring Gebedskring
PG Lingestreek heeft 3 gebedskringen

Elke gebedskring komt de eerste van de maand samen. Een plek om samen te danken, stil te zijn en zorgen te delen en voor God brengen.

In Buren op maandagavond 19.15 uur bij familie Kirpenstein.
In Kerk-Avezaath op dinsdagavond 19.30 in de kerk van Kerk-Avezaath.
In Zoelen op woensdagavond 19.30 uur in de kerk van Zoelen.


Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. U kunt ook zelf iets inbrengen: een stukje uit de krant, een lied, een tekst, een vraag voor gebed. Het krijgt allemaal de ruimte in stilte en in woorden.