WELKOM

WELKOM
Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lingestreek.
We hopen dat je kunt vinden wat je zoekt. Op deze website vind je informatie over
de gezamenlijke activiteiten van de PG te Lingestreek en over wat er in de kernen gebeurt.
De PG te Lingestreek is kerk in Asch, Erichem, Buren, Kerk-en Kapel-Avezaath en Zoelen.
In al die kernen zijn al eeuwenlang christelijke gemeenschappen. We hopen die aanwezigheid
in woord en daad nog heel lang te kunnen voortzetten en trekken daarom samen op.
De PG te Lingestreek is nog jong, net als het nieuwe jaar. We hopen dit jaar te groeien
in saamhorigheid en in elke kern een levend teken van Gods nabijheid te mogen zijn.

Namens de kerkenraad,

ds Everdien Hagen

 
 
Vrijthof Vrijthof
Haal en brengdienst Vrijthof; wie wil er meegaan?
Wij worden als gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath dit jaar op 19 maart  en 10 september verwacht in het Vrijthof voor de begeleiding van bewoners naar de kerkdienst.
Sinds de corona-tijd merken ze dat er minder bewoners de kerkdiensten willen/kunnen bezoeken. Dat maakt dat ze vragen om met minder vrijwilligers dan voorheen te komen, circa 5 tot 7 mensen, inclusief de ouderling van dienst, is voldoende. 
lees meer »
 
afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers


Klik hier onder voor de foto's van Zondag 29 januari 


 
lees meer »
 
Voedselbank Voedselbank
Actie voor de voedselbank
Vanuit de PKN is er een verzoek gekomen of kerken hun deuren willen openzetten om inleverpunt te worden van houdbare producten voor de voedselbank. Voedselbank Nederland kamp steeds meer met het probleem dat er te weinig producten binnen komen en dat het aantal afnemers flink stijgt. 
lees meer »