In het zonnetje gezet In het zonnetje gezet
De kernraad van kerkelijk Avezaath
Op 12 februari is de kernraad voorgesteld in een feestelijke dienst in Kerk Avezaath. Alle werk in de kerk doen we samen of het nu op de voorgrond is of op de achtergrond. Ook het werk in de dorpen gaat door! De kernraad is geen bestuur, maar deze mensen willen wel verantwoordelijkheid dragen voor een deel van wat we doen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Zij werken samen met de mensen die hierboven al genoemd zijn.
Werkgroep kern kerkrentmeesters: Cor van der Netten van Stigt, Peter Timmerman en Kees van Baal (zorg voor de kerkgebouwen en financiën, samen met Anja de Man-van den Hoven)
Omzien naar elkaar: Greet Visser, Henny Keij en Jannie van Dee (samen met Riet van Buren en ds. E. Hagen). Ledenadministratie en verspreiding communicatie: Wilma Boudewijn.
Diaconie: Netty Karsijns en Hans Jurgens (geld voor goede doelen en materiële nood, samen met Bert Heideveld en Sjaak Vink).
Communicatie: Annie van Dijk, Sonja van Arkel en Henk Brouwer (Kerk Roept, Nieuwsbrief en website).
Kosters: Henk en Astrid Brouwer en Jacqueline Kat (gastheer en gastvrouwen in de kerk).
Zondagschool: Beppie van Eck en Sandra Schelling.

terug