Rond Burens Toren Rond Burens Toren
Informatie van de Hervormde Gemeente Buren  periode Maart - Mei
 
Gemeente avond 12-10-2022 Gemeente avond 12-10-2022
Woensdag 12 oktober was er een gemeente avond voor de gemeente leden van Buren.

Klik hier voor het programma.
 
Buren Buren

Het sfeervolle oude stadje Buren is bij veel dagjesmensen bekend als 'oranjestad'. Tussen haar stadsmuren staat de fraai gerestaureerde St. Lambertuskerk.

Iedere zondag komen er zo'n zestig mensen samen,variërend van actieve jongegezinnen tot enthousiaste ouderen. In de brochure van de hervormde gemeente Buren zeggen de gemeenteleden over zichzelf: “Wij zijn enthousiast over het geloof. Daarom zijn we betrokken bij de kerk; een plek waar we ons geloof samen kunnen beleven, elkaar kunnen bemoedigen en waar we God kunnen vinden

Tektst gaat onder foto verder.

 

Kerkgebouw: St. Lambertuskerk
Markt 4, Buren

Diensten:

Zondag 10.00 uur
Er wordt gezongen uit het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk, Exemplaren van het liedboek zijn in de kerk aanwezig.

Rolstoeltoegankelijk: ja, inclusief invalidentoilet

Ringleiding: ja

Zondagschool:

Met uitzondering van feestdagen en de schoolvakanties is er tijdens de zondagse eredienst zondagschool voor de kinderen tot en met 12 jaar.

Luisteren via internet: ja, youtube.nl

De Lambertuskerk is van mei tot oktober iedere dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers.

 
Egerlövö Egerlövö

We hebben een zustergemeente in Hongarije, anderhalf uur rijden oostelijk van Budapest, in het plattelandsdorpje Egerlövö. Eens in de twee jaar is er een uitwisseling. De ene keer gaat een aantal van ons naar Hongarije, de andere keer komen er Hongaarse broeders en zusters naar Buren. Bij aanvang was het contact gemotiveerd vanuit de wens om de gemeente aldaar praktisch te helpen. Van lieverlee is er een bijna familiair contact tot stand gekomen. We hopen van elkaar te kunnen (blijven) leren hoe je gemeente kunt zijn in een maatschappij die het geestelijke niet meer zo waardeert. Dit alles wordt gecoördineerd door een commissie.

voor meer nformatie kunt u terecht bij Dhr. Marcel Heij. 

 
Geschiedenis van... Geschiedenis van...

De naam Buren komt al voor op een lijst van Utrechtse kerkgoederen uit het jaar 722. In 1395 krijgt Buren stadsrechten en wordt de kapel door de bisschop verheven tot parochiekerk. Vanaf dan mag in Buren ook worden gedoopt, getrouwd en begraven. De kapel is dan al een keer afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd.
In het begin van de vijftiende eeuw wordt er nog een keer grondig verbouwd, maar in 1435 wordt Willem van Buren verdreven en daarmee is de geldschieter verdwenen. Daarna blijft de kerk ongeveer zoals hij is. Alleen de ingang en de consistorie worden nog bijgebouwd. En de toren wordt nog verhoogd, met hulp van de Italiaanse architect Pasqualini, die de toren zijn huidige achtkantige vorm geeft in 1540.

Bijna was dit allemaal voor niets geweest. Op 1 oktober 1575, onder de Spaanse bezetting van Buren, ontstaat er een grote brand die een groot deel van Buren verwoest. De aangetaste delen van de kerk worden dichtgemaakt en afgezet. Het noordkoor is niet meer te redden. Daarvan zien we tegenwoordig alleen nog de contouren aan de buitenkant van de kerk.

Tussen 1975 en 1980 wordt de kerk grondig gerestaureerd, waarbij het voorportaal weer wordt geopend. Ook de verdieping die is aangebracht wordt verwijderd, zodat de oorspronkelijke kruisgewelven weer zichtbaar zijn. Het orgel wordt daarbij verplaatst vanuit het koor naar de nieuwgebouwde galerij aan de westkant, waar het tegenwoordig staat.

Wist u dat...

...de predikanten vroeger vlakbij hun werkplek werden begraven, in het predikantengraf onder de kerkvloer, vlak naast de preekstoel

...de kerk in Buren vroeger onder de parochie Erichem viel

...het voorportaal van de kerk voor de restauratie als varkenshok werd gebruikt, via een gat in de muur konden de varkens in en uitlopen