Wie zijn wij Wie zijn wij

Wie zijn wij
De basis van de PG te Lingestreek is het geloof in God de Vader die Schepper en Bewaarder is van de hemel en de aarde, hoe Hij tot ons is gekomen in Jezus Christus om ons te redden en hoe Hij ons nabij wil zijn door de Heilige Geest. De bijbel is hierbij de leidraad voor het leven. We zijn een geloofsgemeenschap met een missie. We weten ons aangesproken door de onvoorwaardelijke liefde van God die zichtbaar is geworden in Jezus Christus. We weten ons door Hem op weg gezonden op de plaats waar wij wonen, werken, leven. De viering van de eredienst is daarbij het hart van de gemeenschap. Ook andere vormen van ontmoeting en gemeenschap zien we als volwaardige vormen van kerk-zijn
In elk van de kernen, behalve in Buren, is de PG te Lingestreek de enige kerkelijke organisatie. Daarom willen we in elke plaats open staan voor alle bewoners, en onze kerk een gastvrij huis laten zijn.
Elke kern heeft een eigen kerkgebouw dat gekoesterd wordt als teken van Gods barmhartigheid in de tijd en tegelijk “uit de tijd” kan raken. In die spanning zijn wij kerk in onze dorpen. We zijn samengegaan omdat we er op vertrouwen en er aan willen werken dat er ook voor de kinderen van nu en voor toekomstige generaties een kerk zal zijn, waar het evangelie verteld wordt en voorgeleefd.

 

terug