We zijn er voor elkaar We zijn er voor elkaar

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten,
een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar
zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats
van geloof hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of
aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij de  Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Van gemeenten voor gemeenten.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen
om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 15,-  per belijdend lid, waarvan een deel wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen.

Op weg naar nieuwe vitaliteit maar onvoldoende financiële middelen?
Er kan subsidie aangevraagd worden voor bijvoorbeeld:
  1. Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
  2. Stimulerende kerkelijke projecten
  3. Samenwerking tussen gemeenten
    Samen bereik je meer dan alleen.
  4. Gewoonweg gebrek aan geld
    Je gemeente heeft geld nodig voor de restauratie, verduurzaming of nieuwbouw van het multifunctioneel gebouw, de restauratie of nieuwbouw van het kerkorgel, of de betaling van de predikant.

Aanvragen worden beoordeeld door de commissie Steunverlening die bestaat uit vrijwilligers,  deskundige kerkleden uit het hele land. Hun uitgangspunt: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en ook op de maatschappelijke omgeving waarin de gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.

Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit. Maak uw bijdrage over op
NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.  De Kerkrentmeesters PG Lingestreek

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters


Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.


 
terug