Geschiedenis van... Geschiedenis van...

De naam Buren komt al voor op een lijst van Utrechtse kerkgoederen uit het jaar 722. In 1395 krijgt Buren stadsrechten en wordt de kapel door de bisschop verheven tot parochiekerk. Vanaf dan mag in Buren ook worden gedoopt, getrouwd en begraven. De kapel is dan al een keer afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd.
In het begin van de vijftiende eeuw wordt er nog een keer grondig verbouwd, maar in 1435 wordt Willem van Buren verdreven en daarmee is de geldschieter verdwenen. Daarna blijft de kerk ongeveer zoals hij is. Alleen de ingang en de consistorie worden nog bijgebouwd. En de toren wordt nog verhoogd, met hulp van de Italiaanse architect Pasqualini, die de toren zijn huidige achtkantige vorm geeft in 1540.

Bijna was dit allemaal voor niets geweest. Op 1 oktober 1575, onder de Spaanse bezetting van Buren, ontstaat er een grote brand die een groot deel van Buren verwoest. De aangetaste delen van de kerk worden dichtgemaakt en afgezet. Het noordkoor is niet meer te redden. Daarvan zien we tegenwoordig alleen nog de contouren aan de buitenkant van de kerk.

Tussen 1975 en 1980 wordt de kerk grondig gerestaureerd, waarbij het voorportaal weer wordt geopend. Ook de verdieping die is aangebracht wordt verwijderd, zodat de oorspronkelijke kruisgewelven weer zichtbaar zijn. Het orgel wordt daarbij verplaatst vanuit het koor naar de nieuwgebouwde galerij aan de westkant, waar het tegenwoordig staat.

Wist u dat...

...de predikanten vroeger vlakbij hun werkplek werden begraven, in het predikantengraf onder de kerkvloer, vlak naast de preekstoel

...de kerk in Buren vroeger onder de parochie Erichem viel

...het voorportaal van de kerk voor de restauratie als varkenshok werd gebruikt, via een gat in de muur konden de varkens in en uitlopen


 
terug