Geloof en visie Geloof en visie

Wij geloven dat God de wereld deed ontstaan en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is. Als christenen geloven we dat God de wereld heeft gemaakt en dat Hij betrokken wil zijn in ons leven. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven. Door ons leven te delen en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Voor wie dit gelooft, begint het léven! Als Gods liefde je leven kleur geeft dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.


 

terug