Erichem Erichem

Zowel Asch als Erichem zijn echte plattelandsdorpen, gekenmerkt door boomgaarden en weidegrond. In de kleine gemeenschappen zijn mensen sterk betrokken op elkaar en op de activiteiten in het dorp. Zoals in Erichem bij de rommelmarkt op Paasmaandag en de Trekker Trek die ieder jaar wordt gehouden op de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. En in Asch bij de Wintermarkt en de Aschepoestermarkt, die jaarlijks plaatsvindt op de laatste zaterdag in mei. De protestantse gemeenten van beide plaatsen werken al sinds mensenheugenis samen. Er zijn onder meer gezamenlijke kerkdiensten. Beide kerken willen nadrukkelijk kerk zijn voor het gehele dorp, en een samenbindende functie hebben.
tektst gaat onde foto verder.

Kerkgebouw: Sint Joriskerk

Binnenstraat 1, Erichem

Diensten:

Zondag 10.00 uur (beurtelings in Asch of Erichem - zie rooster)

Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Exemplaren van het liedboek zijn in de kerk aanwezig. Iedere derde zondag van de maand is er na de dienst koffie, thee en limonade.

Rolstoeltoegankelijk: Ja
Ringleiding: Ja

Zondagschool:

Zowel in Erichem als in Asch is er op zondagmorgen vanaf 10.00 uur zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties en de zomermaanden)

Live meekijken via internet:
 www.kerkdienstgemist.nl

Kerkhuur: Matthijs Heuff   06-28843353

terug