Eenmalige gift Eenmalige gift
Samen zijn we een kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus delen we wat ons gegevens is om in Betuwe, Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Ook zijn de financiële middelen nodig om de PG te Lingestreek goed te kunnen laten functioneren.
Er zijn meerder mogelijkheden om u geld te geven aan de Diaconie of  Kerkvoogdij
  • Het oude vertrouwde collectezak.
  • Via de moderne methode de QR code (te zien tijden de kerk TV uitzendingen). 
  • De reguliere Gift, dus b.v. u geeft € 100,- en de kerk krijgt € 100,- , dus geen belasting voordeel,
  • De periodieke gift, u geeft € 259,- , dat kost u € 150,- de kerk ontvangt € 259,- , u belasting voordeel is € 109,- na te lezen op www.protestantsekerk.nl/periodiele-gift.


 
terug