Belangrijke momenten Belangrijke momenten
Belangrijke momenten
In elke kern van de PG te Lingestreek vinden vieringen plaats op zondagmorgen. De frequentie verschilt van kern tot kern. Tussen sommige kernen is een grote samenwerking, anderen blijven meer op zichzelf. Veel mensen hechten er aan in hun eigen woonplaats naar de kerk te gaan.
Naast de vieringen op zondagmorgen zijn er het Avonduur en de Stiltemomenten in Kerk- en Kapel-Avezaath.
In Zoelen worden in de veertigdagentijd gebedsmomenten georganiseerd en in de Stille Week voor Pasen zijn er ook buiten de zondagen om vieringen in verschillende kerken.
Heilig Avondmaal vieren in een gezamenlijke dienst van de PG te Lingestreek. Door het samengaan wordt het mogelijk om een zondag per maand op een van de vierplekken een dienst voor jong en oud vorm en inhoud te geven. In elk geval zal er elke zondag vanuit de Streekgemeente minstens één dienst ook digitaal worden uitgezonden.

De kinderen en de ouders van de kinderen van de zondagscholen bieden we mogelijkheden aan om elkaar te ontmoeten, ook buiten de zondagsvieringen om, om zo elkaar beter te leren kennen en het samengaan juist voor die generatie vruchtbaar te maken.
 
terug