Erichem Erichem

Zowel Asch als Erichem zijn echte plattelandsdorpen, gekenmerkt door boomgaarden en weidegrond. In de kleine gemeenschappen zijn mensen sterk betrokken op elkaar en op de activiteiten in het dorp. Zoals in Erichem bij de rommelmarkt op Paasmaandag en de Trekker Trek die ieder jaar wordt gehouden op de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. En in Asch bij de Wintermarkt en de Aschepoestermarkt, die jaarlijks plaatsvindt op de laatste zaterdag in mei. De protestantse gemeenten van beide plaatsen werken al sinds mensenheugenis samen. Er zijn onder meer gezamenlijke kerkdiensten. Beide kerken willen nadrukkelijk kerk zijn voor het gehele dorp, en een samenbindende functie hebben.
tektst gaat onde foto verder.

Kerkgebouw: Sint Joriskerk

Binnenstraat 1, Erichem

Diensten:

Zondag 10.00 uur (beurtelings in Asch of Erichem - zie rooster)

Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Exemplaren van het liedboek zijn in de kerk aanwezig. Iedere derde zondag van de maand is er na de dienst koffie, thee en limonade.

Rolstoeltoegankelijk: Ja
Ringleiding: Ja

Zondagschool:

Zowel in Erichem als in Asch is er op zondagmorgen vanaf 10.00 uur zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties en de zomermaanden)

Live meekijken via internet:
 www.kerkdienstgemist.nl

Kerkhuur: Matthijs Heuff   06-28843353

 
Asch Asch

Zowel Asch als Erichem zijn echte plattelandsdorpen, gekenmerkt door boomgaarden en weidegrond. In de kleine gemeenschappen zijn mensen sterk betrokken op elkaar en op de activiteiten in het dorp. Zoals in Erichem bij de rommelmarkt op Paasmaandag en de Trekker Trek die ieder jaar wordt gehouden op de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. En in Asch bij de Wintermarkt en de Aschepoestermarkt, die jaarlijks plaatsvindt op de laatste zaterdag in mei. De protestantse gemeenten van beide plaatsen werken al sinds mensenheugenis samen. Er zijn onder meer gezamenlijke kerkdiensten. Beide kerken willen nadrukkelijk kerk zijn voor het gehele dorp, en een samenbindende functie hebben. De gemeente in Asch heeft wat sterker een confessioneel karakter.

Tekst gaat onder foto verder.


Kerkgebouw: Catharinakerk

Kerkstraat 13, Asch

Diensten:

Zondag 10.00 uur  zie rooster)
Er wordt gezongen uit het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk . Exemplaren van het liedboek zijn in de kerk aanwezig.

Rolstoeltoegankelijk: ja
Live meekijken via www.kerkdiensgemist.nl 

Zondagschool:

Zowel in Erichem als in Asch is er op zondagmorgen vanaf 10.00 uur zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties en de zomermaanden)

Kerkhuur/Begraafplaats

Matthijs Heuff   06-28843353


 
 
ST. Catharinakerk ST. Catharinakerk

De geschiedenis van de ST. Catharinakerk te Asch

De oudste stukken uit het kerkarchief van Asch dateren uit het begin van de 17de eeuw. Het kerkje bestaat nu uit een éénbeukig schip zonder toren, met een dakruiter en een aan drie zijden gesloten koor van twee traveeën. 

lees meer ยป