Asch Asch

Zowel Asch als Erichem zijn echte plattelandsdorpen, gekenmerkt door boomgaarden en weidegrond. In de kleine gemeenschappen zijn mensen sterk betrokken op elkaar en op de activiteiten in het dorp. Zoals in Erichem bij de rommelmarkt op Paasmaandag en de Trekker Trek die ieder jaar wordt gehouden op de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. En in Asch bij de Wintermarkt en de Aschepoestermarkt, die jaarlijks plaatsvindt op de laatste zaterdag in mei. De protestantse gemeenten van beide plaatsen werken al sinds mensenheugenis samen. Er zijn onder meer gezamenlijke kerkdiensten. Beide kerken willen nadrukkelijk kerk zijn voor het gehele dorp, en een samenbindende functie hebben. De gemeente in Asch heeft wat sterker een confessioneel karakter.

Tekst gaat onder foto verder.


Kerkgebouw: Catharinakerk

Kerkstraat 13, Asch

Diensten:

Zondag 10.00 uur  zie rooster)
Er wordt gezongen uit het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk . Exemplaren van het liedboek zijn in de kerk aanwezig.

Rolstoeltoegankelijk: ja
Live meekijken via www.kerkdiensgemist.nl 

Zondagschool:

Zowel in Erichem als in Asch is er op zondagmorgen vanaf 10.00 uur zondagsschool (met uitzondering van de schoolvakanties en de zomermaanden)

Kerkhuur/Begraafplaats

Matthijs Heuff   06-28843353


 
terug