Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
Kerkbalans

De Kerkbalans voor 2024 gaat nog dit jaar zoals u die gewend was op de oude manier.
Overmaken Vrijwillige bijdrage Kerkbalans
Heeft u niet gekozen voor automatische incasso dan kunt u uw bijdrage aan Kerkbalans overmaken op Bankrekeningnummer: ……………… ten name van Protestantse Gemeente te Lingestreek, Kerkbalans 2024, liefst met vermelding van uw registratienummer.
Heeft u wel gekozen voor een automatische incasso dan wordt u bijdragen af geschreven volgens de door u aangeven maanden De incasso over januari zal plaatsvinden op 10 maart en voor de overige maanden op de dag 25 van de aangekruiste maanden.


Nog even dit…
  • De kerkrentmeesters van uw kern stelt het op prijs indien u uw toezegging doet vóór 29 januari 2024.
  • Heeft u vragen of komt u er niet uit? > stuur dan een mail naar scriba@pgtelingestreek.nl
terug