Tijdpad fusie Tijdpad fusie
Tijdpad van de fusie:
  • Definitieve besluit BMCV en CCBB (15 september)
  • Voorbereiden horen van de gemeente en diverse zaken regelen rondom diensten en colleges. (presentatie maken voor de gemeenteleden, een centraal deel met alle afspraken en een  lokaal gedeelte wat als thema heeft "wat betekent de fusie nu voor onze gemeente"
  • Voor half oktober een gemeenteavond in alle gemeenten om de gemeente te horen..
  • Definitieve besluitvorming kerkenraden om te fuseren.
  • Begin november voorgenomen besluit  publiceren in een landelijk dagblad. Dan volgt een termijn van 30 dagen waarin de akten nog niet gepasseerd kunnen  bij de notaris
December tekenen van de akten bij de notaris
terug