Nieuwe predikant Nieuwe predikant
Op woensdagavond 26 juni was er een gemeenteavond in Buren om kennis te maken met ds. Susanne van der Sluijs, die door de beroepingscommissie is voorgedragen als predikant voor de PG Lingestreek. Nadat de beroepingscommissie, het pastorale team en de kerkenraad hun bevindingen aan de gemeente vertelden, was het woord aan de te beroepen predikant om zich voor te stellen. Zowel de aanwezige gemeenteleden als de predikant konden elkaar daarna vragen stellen. Van die gelegenheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Daarna konden de stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen voor of tegen een beroep, buiten aanwezigheid van de eventuele nieuwe predikant. Er waren 72 stemgerechtigde gemeenteleden aanwezig, die unaniem voor deze predikant hebben gekozen.

De procedure gaat als volgt verder: gedurende 1 week kan er bezwaar worden aangetekend tegen de gevolgde procedure. Dan wordt de beroepingsbrief naar ds. Susanne van der Sluijs gebracht. Daarna heeft zij een beslissingstermijn van drie weken.

(Als de predikant het beroep heeft aangenomen, moet er een datum van bevestiging worden overeengekomen. Deze datum wordt bepaald in overleg tussen predikant en de beroepende gemeente en de gemeente die de predikant nog dient. Tot slot vraagt de kerkenraad van de PG Lingestreek bij het breed moderamen van de classicale vergadering approbatie op het beroep.)


 
terug