Overgangsregeling Overgangsregeling
Geachte gemeente leden van Asch & Erichem, Buren, Kerk & Kapel Avezaath en Zoelen,

De stukken zijn ingediend bij het Breed Moderamen van de Classicale vergadering (BMCV).  
Dus de Overgangsregeling en het Besluit tot samengaan in de Protestantse gemeente te Lingestreek.
Deze documenten zij in te zien bij de plaatselijke scriba’s.

Het moderamen vergaderd 14 augustus en het BMCV op 25 augustus..

Wat is het tijdspad en hoe nu verder om dit mogelijk te maken.
  • Als alles goed gaat, is er 25 augustus toestemming van het BMCV
  • Dan moeten de gemeenteavonden voorbereid worden om de gemeente te horen over de stukken en de voorgenomen fusie. De kerkenraden nemen voorafgaande een voorgenomen besluit tot fusie op basis van de definitieve stukken en het besluit van de classis.
  • Het horen van de gemeente moet bij voorkeur voor 15 oktober afgerond zijn.
  • Dan kan er een publicatie volgen in een dagblad. Hierop in een termijn van een maand voor reactie van derden van toepassing.
  • Parallel hieraan kan de notaris de stukken opstellen en na het verstrijken van de maand kunnen de akten gepasseerd worden bij de notaris.
De voorzitters van ieder CvK en Diaconie moeten nog wel veel inhoudelijke zaken afstemmen de komende maanden.  

Groet, Roelof van de Broek (projectleider fusie) en Peter van Leenen
 
terug